Monday, May 18, 2009

MISI KOKURIKULUM

  • Meningkatkan kualiti sumber manusia ke tahap cemerlang melalui aktiviti kokurikulum
  • Menyediakan kemudahan bersukan dan beriadah yang mencukupi dan selamat
  • Membentuk disiplin dan sahsiah pelajar yang tinggi nilainya melalui aktiviti kokurikuum